Оскільки 21 жовтня 2019 року ввели в дію новий Кодекс з процедур банкрутства, то варто проаналізувати норми щодо відсторонення арбітражного керуючого та гіпотетичні загрози, які можуть виникати внаслідок маніпуляцій цими нормами.Відсторонення арбітражного керуючого: умови та роль комітету кредиторів

Відповідно до норми нового Кодексу, господарський суд відсторонює арбітражного керуючого від виконання своїх повноважень за заявою власника майна або за клопотанням учасника провадження у справі.

Суд задовольняє заяву, якщо арбітражний керуючий:

  1. не виконував (або неналежно виконував) свої обов’язки;
  2. зловживав правами;
  3. подавав до суду неправдиві відомості;
  4. отримав відмову в наданні допуску до державної таємниці або скасовано раніше наданий допуск;
  5. припиняє діяльність;
  6. має конфлікт інтересів у своїй роботі.

Важливу роль у відстороненні арбітражного керуючого має комітет кредиторів. Відповідно до норм нового кодексу комітет може звернутися до господарського суду з клопотанням про відсторонення арбітражного керуючого незалежно від наявності підстав. Суд у 14-денний термін повинен задовольнити клопотання комітету кредиторів та відсторонити арбітражного керуючого.

Здавалося б, комітет кредиторів може запросто змінити арбітражного керуючого, проте в ч. 8 ст. 48 КзПБ йдеться про те, що комітет може звертатися до господарського суду з низкою клопотань, а окремої норми та відповідно повноваження комітету кредиторів щодо відсторонення арбітражного керуючого немає.

Однак процедуру припинення повноважень арбітражного керуючого прописано в ст. 96 КзПБ. Вказана норма визначає припинення повноважень та відсторонення від виконання обов’язків арбітражного керуючого як самостійну процедуру: це здійснює господарський суд за наявності підстав та в порядку, встановленому зазначеним Кодексом.

Таким чином, у самому Кодексі не встановлено чітких підстав та особливостей застосування кожної з цих двох процедур та відмінностей між ними, що свідчить про можливі загрози під час їх використання.

Відсторонення арбітражного керуючого: загрози та виклики

Аналіз норм відсторонення арбітражного керуючого вказує на наявність певних переваг і загроз. Перевагою є той факт, що кредитори можуть швидко замінити (відсторонити) арбітражного керуючого в разі незадоволення його роботою. Це позитивний факт, який міг би інтенсифікувати процедуру банкрутства через якісну, ефективну та енергійну роботу арбітражних керуючих.

З іншого боку, виникає ризик зловживання комітетом кредиторів у справах про банкрутство, де більшість усіх вимог, а відповідно і кредиторів у комітеті належить кредиторам, афілійованим із боржником. Також Кодексом не встановлено кількісних та часових обмежень щодо здійснення комітетом свого права на подання клопотання про відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень. А як уже було зазначено, суд повинен беззаперечно задовольняти такі клопотання.

У ситуації, що склалась, є два варіанти розвитку подій:

  • внести зміни в Кодекс, які б встановили однозначні та чіткі обставини відсторонення арбітражного керуючого навіть за клопотанням комітету кредиторів;
  • виробити практику господарськими судами щодо вмотивованості ухвал про відсторонення чи невідсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень, незважаючи на клопотання комітету кредиторів.

В іншому разі господарські суди під час розгляду клопотань комітету кредиторів про відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень набувають ролі статиста та фіксатора відповідного рішення комітету кредиторів.