Експертиза

Управління портфелями боргових зобов'язань

Працюючи над кожним кейсом, ми розробляємо унікальні стратегії, поєднуючи окремі практики комплексних рішень попередніх вдалих проектів.

В рамках реалізації проектів, наша команда забезпечує клієнтів професійною юридичною та фінансово-аналітичною підтримкою на всіх етапах роботи — від проведення аудиту та розробки кредитних планів, до їх реалізації.

Основні послуги

  • Аудит і структурування боргового портфеля
  • Розробка стратегій, планів повернення і варіантів найбільш ефективної роботи з борговими портфелями
  • Комплексний юридичний супровід справ проблемних боржників з метою забезпечення повернення проблемної заборгованості
  • Реалізація / контроль виконання плану повернення проблемної заборгованості
  • Забезпечення проведення перевірки / переоцінки заставного майна
  • Пошук інвесторів в дистресові активи
  • Пошук покупців боргових зобов`язань